14.02.2018

Szanowni Państwo,

przedstawiamy aktualny harmonogram mobilności w ramach projektu: Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia

Cypr 05-09.03.2018, 12 uczestników

Partner: G.G.EUROSUCCESS CONSULTING LTD

Ulica: Stavrou Avenue 56/A2

2035 Nicosia

Mobilność odbywa się w godzinach 9-16

Hiszpania 16-20.04.2018, 20 uczestników

Go Europe

Ulica:C/Campoamor 91,

Edificio de la Concejalia de Juventud, 1A planta

46022 Valencia

Mobilność odbywa się w godzinach 9.30-17.00