Oferta

Oferta  projektu:

  • organizacja 5-dniowego wyjazdu zagranicznego (w dni robocze) do jednego z państw: Cypru, Hiszpanii lub Wielkiej Brytanii na podstawie Indywidualnych Planów Mobilności Ponadnarodowej (IPMP)
  • wsparcie w przygotowaniu Indywidualnych Planów Mobilności Ponadnarodowej (IPMP)

Zapewniamy:

– wykupienie biletów lotniczych,

– wyszukanie dogodnych połączeń z lotniska na miejsce mobilności i z powrotem,

– rezerwacje hotelu w miejscu mobilności,

– przekazanie należnych diet oraz środków na podróż lokalną i Hotel.

Wkład własny uczestników: 285 zł/osobę.

Dopuszczalne formy wniesienia wkładu własnego:

  • odliczenie z diety,
  • wpłata przez uczestnika lub instytucję wysyłającą.

Uczestnicy otrzymają w wyniku udziału w projekcie: 

  • Certyfikat Europass Mobility,
  • Zaświadczenie odbycia IPMP wystawione przez instytucję przyjmującą.