Kontakt

Biuro projektu:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”:
ul.
Gospodarcza 26, 20-213 Lublin 
tel.
81 710 46 41, sekretariat 81 710 46 30
e-mail:
monika.jung@oic.lublin.pl

Punkty rekrutacyjne:
Punkt rekrutacyjny nr  1 –  Pracodawcy Lubelszczyzny „Lewiatan”
ul.
1-go Maja 16 (biuro ul. 1-go Maja 25), 20-410 Lublin
tel.: 
81 532 43 33
e-mail: biuro@prywatni.lublin.pl

Dodatkowe punkty rekrutacyjne prowadzone w punktach organizacji zrzeszonych w następujących miejscowościach:

  • Białystok, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4
  • Kielce, ul. Warszawska 25/4
  • Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 10
  • Olsztyn, ul. Artyleryjska 3K

Punkt rekrutacyjny nr 2 – Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
ul.
Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin
adres biura:
Aleje Racławickie 22, 20-037 Lublin
tel.:
 81 533 12 17
e-mail: biuro@flop.lublin.pl